Duijndam van der Kooij (Nederland)

CombiSort voor het sorteren van paprika’s
4 sporen met 15 uitgangen
Meetsystemen: maat en gewicht

GREEFA – Duijndam – CombiSort 4 spoor sorteermachine voor paprika’s in Holland