Data-analyse

Van ruwe data tot bruikbare informatie

In de loop van het sorteer- en verpakproces wordt een grote hoeveelheid data gegenereerd. Niet alleen over de vruchten die u sorteert en verpakt, maar ook over het proces en de status van uw systeem. Het vraagt specifieke expertise en tools om deze data te verzamelen en op de juiste manier te interpreteren, zodat uw proces er beter en efficiënter van kan worden.

Traceerbaarheid

Traceerbaarheid van vruchten van boomgaard tot schap is voor u van groot belang. Uw sorteerinstallatie speelt een cruciale rol in deze keten. Uw vruchten worden in het hele traject nauwkeurig gevolgd en de informatie wordt vastgelegd. Bovendien zijn onze informatiesystemen ingericht om de informatie te delen met andere systemen zoals uw warehouse management systeem.

Continue monitoring

Naast de informatie die uw sorteeroplossing levert kunt u er ook voor kiezen om op verschillende momenten in het proces  fotoregistratie toe te passen, zodat u in het geval van onduidelijkheid of calamiteit, altijd kunt terugkijken of er bijzonderheden zijn opgetreden.

Scheiding tussen batches

In het sorteerproces is scheiding van de verschillende partijen of rassen van cruciaal belang, terwijl u hieraan zo min mogelijk tijd wil verliezen. GREEFA biedt unieke oplossingen om bij het sorteren zeer snel te kunnen wisselen tussen rassen of batches.

Procesoptimalisatie

De data die gegenereerd wordt in het systeem kan gebruikt worden om uw proces te optimaliseren. De analyzer tool geeft u een helder inzicht in de status van uw systeem en proces. Onze experts denken graag met uw mee hoe u uw proces verder kan optimaliseren, bijvoorbeeld door dynamische grenzen in te stellen tussen verschillende sorteerkwaliteiten. Hiermee kunt u uw totale opbrengst optimaliseren.

Onderhoudsmodule

Uw sorteersysteem geeft u informatie over de gerealiseerde productie en de draaitijden. Door gebruik van onze onderhoudsmodule, kunt u uw systeem zo goed mogelijk preventief onderhouden, waardoor stilstand wordt voorkomen.

Betrouwbare totaalsystemen

Om uw systeem compleet te maken leveren we uiteraard ook de nodige bijbehorende producten, zoals producten voor het labelen van verpakkingen, en voor het scannen van de labels. Uw systeem wordt waar nodig redundant uitgevoerd, en voorzien van back-up systemen. Zo kunt u beschikken over betrouwbare informatie, niet alleen over uw vruchten, maar ook over de status van uw systeem en uw processen.