Relatief gewicht

DETECTIE VAN VOOSHEID

Voosheid in citrusvruchten is een vervelend defect. Zelfs een ogenschijnlijk blakend exemplaar kan hier last van hebben. Het is vaak moeilijk te herkennen. Meten op dichtheid is dan de oplossing.

Dit modulaire systeem analyseert en selecteert op basis van soortelijk gewicht (verhouding tussen massa en volume) en geeft u hierdoor maximale zekerheid: u levert consistente kwaliteit.

 

Contact

Mededeling over coronavirus

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft een enorme impact. Het raakt ons allemaal, zowel persoonlijk als zakelijk. Wij hopen dat u en degene die u dierbaar zijn, nog veilig en gezond zijn. Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan, hebben wij een aantal maatregelen getroffen.

Wij hebben hierbij ons laten leiden door de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Voor meer informatie kijk op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Door middel van dit bericht willen wij u informeren over de mogelijke impact voor uw bedrijf.

Lees verder