Disclaimer
De Greef’s Wagen-, Carrosserie- en Machinebouw B.V. (Kamer van Koophandel: 11016475), hierna te noemen Greefa, verleent u toegang tot www.Greefa.com en daaraan gelieerde websites en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Greefa behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. De daadwerkelijk geleverde producten kunnen afwijken van de afbeeldingen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Beperkte aansprakelijkheid
Greefa spant zich in om de inhoud van de Website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Greefa kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei schade – direct of indirect – die zou kunnen ontstaan door vergissingen of omissies in de internetpagina’s.
Links op de internetpagina’s naar websites of diensten van derden, waaronder dealers van Greefa, zijn voor het gemak van de gebruiker opgenomen. Greefa heeft geen controle over de inhoud en de beschikbaarheid van deze internetpagina’s en kan hiervoor nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten op de gebruikte teksten, afbeeldingen, logo’s, animaties, video’s evenals hun configuratie op de internetpagina’s liggen bij Greefa en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Greefa, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.