Gewicht

DE GREEFA TECHNOLOGIE VOOR GEWICHTSSORTERING

GREEFA bepaalt het exacte gewicht van uw vruchten op twee manieren:

  1. Weging in de transferunit – GeoSort en SmartSort.
  2. Wegen in de vruchtcarrier – CombiSort, EasySort, QSort en MultiSort.

Dit is het verschil:

Gewichtsmeting in de transferunit

Het geavanceerde weegsysteem bevindt zich bóven het product, wat vervuiling van de weegelementen voorkomt. De drie weegpunten leveren een ‘stabiele’ meting op – ongeacht de ligging van de vrucht.

Gewichtsmeting in de vruchtdrager

Hetzelfde betrouwbare weegsysteem bevindt zich in dit geval in een centrale weegsectie ónder de vruchtdragers. Ook hier wordt de weging niet beïnvloed door de ligging van de vrucht in de drager en is daarom volkomen zuiver.

 

Contact

Mededeling over coronavirus

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft een enorme impact. Het raakt ons allemaal, zowel persoonlijk als zakelijk. Wij hopen dat u en degene die u dierbaar zijn, nog veilig en gezond zijn. Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan, hebben wij een aantal maatregelen getroffen.

Wij hebben hierbij ons laten leiden door de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Voor meer informatie kijk op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Door middel van dit bericht willen wij u informeren over de mogelijke impact voor uw bedrijf.

Lees verder