Les Domaines Agricoles – Station Soussia (Marokko)

SmartSort voor clementines (80%) en sinaasappels
2x 8 spoor met 2x 50 uitgangen (later uitgebreid naar 4x 8 spoor)
Meetsystemen: maat, kleur en gewicht

GREEFA – Les Domaines Agricoles – Station Soussia – 4 x SmartSort 8 spoor voor het sorteren van citrus fruit in Marokko

Mededeling over coronavirus

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft een enorme impact. Het raakt ons allemaal, zowel persoonlijk als zakelijk. Wij hopen dat u en degene die u dierbaar zijn, nog veilig en gezond zijn. Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan, hebben wij een aantal maatregelen getroffen.

Wij hebben hierbij ons laten leiden door de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Voor meer informatie kijk op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Door middel van dit bericht willen wij u informeren over de mogelijke impact voor uw bedrijf.

Lees verder