Nine Mile Fresh Pty Ltd (Australië)

GeoSort voor het voorsorteren van appels
6 sporen met 51 uitgangen
Meetsystemen: maat, kleur, gewicht, externe kwaliteit (iQS) en interne kwaliteit (iFA)
Randapparatuur: Onderwatervuller, Binmatic

GREEFA – 9Mile Orchards – 6 sporige GeoSort voorsorteerinstallatie voor appels in Australië