Gebroeders van Onselen en Zn. (Nederland)

QSort voor sorteren van aubergines
1 spoor met 21 uitgangen
Meetsysteem: gewicht