COBA (Italië)

GeoSort voor het voorsorteren van appels
10 spoor met 60 uitgangen
Meetsystemen: maat, kleur, gewicht en externe kwaliteit (iQS IV)
Randapparatuur: Onderwatervuller, Binmatic

GREEFA – COBA – GeoSort 10 sporige voorsorteerlijn voor appels in Italië