Mededeling over coronavirus

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft een enorme impact. Het raakt ons allemaal, zowel persoonlijk als zakelijk. We hopen dat u en degene die u dierbaar zijn, nog veilig en gezond zijn. Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan, hebben wij een aantal maatregelen getroffen.

Wij hebben hierbij ons laten leiden door de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Voor meer informatie kijk op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Door middel van dit bericht willen wij u informeren over de mogelijke impact voor uw bedrijf.

 

Op dit moment doen we onze uiterste best om de invloed van de maatregelen voor u te minimaliseren. Zo is onze productiefaciliteit nog in bedrijf en wordt er door ons kantoorpersoneel zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt. Wij zijn echter afhankelijk van onze leveranciers en partners. Ook zij ondervinden hinder van de huidige situatie en de afgelopen weken hebben we de eerste gevolgen ervaren. Wij voorzien voor de komende periode mogelijke problemen in de toeleveringen vanuit onze leveranciers.

 

Wij volgen het advies van de Nederlandse overheid om (internationaal) reizen zoveel mogelijk te vermijden. Wij kunnen u dus niet zoals u van ons gewend bent, ter plekke ondersteuning bieden. Om dit zoveel mogelijk op te vangen, hebben wij onze remote ondersteuning en helpdesk uitgebreid. Ook onze verkopers zullen u op afstand blijven helpen om samen met u te zoeken naar de beste sorteeroplossing.

 

In onze directe omgeving kunnen we, indien de regels van de overheid niet veranderen, u wel ter plekke blijven ondersteunen. Onze servicemedewerkers nemen de juiste voorzorgsmaatregelen, zoals geadviseerd door het RIVM, in acht en hopen zo u en henzelf te beschermen.

Ondanks al onze inspanningen, kunnen we niet uitsluiten dat u geen nadelige gevolgen ondervindt van de huidige situatie. Wij zullen er alles aan doen om u, binnen de mogelijkheden, te ondersteunen en de veiligheid en gezondheid van uw en onze werknemers zo goed mogelijk te waarborgen.

In deze moeilijke tijden hebben we elkaar nodig en ik wens u en uw dierbaren een goede gezondheid toe en hoop samen met u dat uw bedrijf zo veel mogelijk gespaard blijft van de gevolgen van deze crisis.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u ons bereiken op: +31 345 578 100 of info@greefa.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Jan Nijland | Directeur